Tarot w definicjach

TAROT w definicjach

Definicja Naturalistyczna

1) Tarot – życie namalowane na obrazkach /P.Horn/
Definicja mitologiczna
Zbiór 78 obrazów – 22 Karty Arkana Wielkie – wielkie tajemnice życia, 56 Arkana Mała – małe tajemnice życia. Tarot przedstawia sytuacje, postaci i role, których doświadcza każdy człowiek krocząc przez życie.

Definicja ezoteryczna

2) Tarot prezentuje wędrówkę Głupca przez Arkana życia w celu oświecenia duszy.

Karty I -VII to okres pracy wewnętrznej. Formowanie się osobowości.
Karty VIII – XIV to okres starcia się świata wewnętrznego z zewnętrznym
Karty XV – XXI to okres zastosowania wiedzy powstałej na poprzednim etapie.

Definicja psychotroniczna
3) Tarot traktowany jest jako klucz do systemu filozoficznego zwanego hermetyzmem. Wyraża za pomocą symbolicznych obrazów liter i liczb uniwersalne ponadczasowe idee. Jego nazwa oznacza, ‚królewską drogę poznania’ tar – król, ro, tos, toq – droga, ścieżka.
*) L.Matela, L.E. Stefański, J.A. Szamański – „Mała Encyklopedia Psychotroniki” W-wa ’93
Definicja jungowska
4) Zbiór archetypów i symboli opisujący proces indywiduacji. /C.G. Jung /

Symbol – nośnik treści wykraczających poza znaczenie pojęciowe; przywodzi na myśl, kojarzy, zbiera. „Transformator energii psychicznej.” „Zbiera” w świadomości treści nieświadome.

Archetyp – w psychologii głębi: wrodzona, pierwotna dyspozycja do przeżywania, reagowania, myślenie i działania w określony sposób. Archetyp (tarot) zbiór symboli zawarty w obrębie Karty (Arkana Wielkie) lub grupy, koloru (Arkana Małe) przedstawiający treści o ponadczasowym, uniwersalnym, absolutnym charakterze. Treści zawarte w obrębie archetypu (naturalizm) są odbiciem procesów dotyczących człowieka i jego roli (drogi) jako części przyrody lecz o wyraźnie zakreślonej odrębności aktem świadomości.

Indywiduacja – proces rozwoju indywidualnego i budowania dojrzałej osobowości w sferze archetypowej. Kulturowa faza rozwoju, w której kobieta i mężczyzna wzbogacają swoje poczucie kobiecości i męskości o wymiary duchowe.

Wychodząc z definicji psychotonicznej P. Horn formułuje definicje wskazującą na zastosowanie i funkcje tarota
5) Tarot służy do analizy rozkładu sił i wpływów. Bada całą linię czasu teraźniejszość, przeszłość, przyszłość. Diagnozuje chwilę obecną (wgląd), wskazuje na prawdopodobny rozwój przyszłych wydarzeń (prognoza, wróżba), wskazuje na przyczyny leżące w przeszłości (analiza) i ciągle ewoluuje w swoim zastosowaniu.

… oraz dokonuje zestawienia i rozróżnienia

Informacje, porady i wymiana wiedzy o tarocie