Tarot przez internet

Współczesność otwiera przed nami nowe możliwości. Internet i telefon są źródłem informacji i sposobem przekazywania wiadomości. Czy w sprawach tak subtelnych jak doradztwo osobiste, pomoc psychologiczna, współczesność stworzyła nowy skuteczny wymiar kontaktu? Czy w tak istotnych sprawach, gdy niezastąpiona jest pomoc drugiej osoby, kontakt on-line zdaje egzamin?

Konieczność czy wybór ?

Polska to nie Australia, gdzie odległość przekreśla możliwość kontaktu osobistego z nauczycielem i dzieci zmuszone są uczyć się przez radiotelefon. Jednak w naszym kraju odległość może być skuteczną przeszkodą. Podróż z najdalszego zakątka Polski do jej centrum może zająć większą część dnia. Niska jakość polskich dróg, pozostawiająca sobie wiele do życzenia komunikacja kolejowa i koszta nie sprzyjają przemieszczaniu się. Unikamy więc podróży jeśli to możliwe. Istotne są również koszta podróży. Nawet jednorazowy wyjazd z Wrocławia do Warszawy, nocleg, posiłki, mogą pochłonąć znaczne kwoty. Z pewnością przekroczą one koszt spotkania z tarocistą. Dla wielu kontakt internetowy jest jedyną możliwością uzyskania pomocy.

Kontakt on – line

Rozmowa jest wymianą informacji. Kontakt on–line jest sposobem przekazywanie informacji. Brak jednak kontaktu osobistego. Komunikacja werbalna to 7% przekazu jaki do nas dociera, pozostałe to mimika twarzy, ton głosu ale również kontekst w jakim prowadzimy rozmowę i procesy podświadome (kojarzenie). Czy w owych 7% można zawrzeć istotne informacje, które mogą pomóc drugiemu człowiekowi i w czym?

W przypadku rozmowy tekstowej całość przekazu to tekst pisany. Nie jest to zwyczajna rozmowa, ale błyskawiczna korespondencja. W tym wypadku owe 7% stanowi całość przekazu. Szybkość z jaką docierają do nas komunikaty zwrotne pomaga upewnić się czy jesteśmy rozumiani. Nie możemy więc rozmowy przez komunikator typu Gadu–Gadu rozpatrywać jako zwykłą rozmowę i tym sposobem mierzyć jej jakość.

Korespondencja obywa się w czasie. Przerwy w korespondencji (czas między pytaniem, a odpowiedzią) stwarza przestrzeń, którą wypełniają emocje pytającego. W ten sposób „powierzając swoje sprawy drugiej osobie” możemy zdystansować się do problemu, przed tym, jak otrzymamy odpowiedź. Ta swoista rytualność i porządek pozwala zdystansować się do informacji i w określonym stopniu uwolnić emocje.

Brak osobistego kontaktu kompensuje fakt, że zapis rozmowy pozostaje w archiwum komunikatora tym samym możemy wrócić do trudny analitycznych treści, które trudno przyswoić gdy na życiowe sprawy patrzymy przez pryzmat emocji.

Rozmowa głosowa Skype

Rozmowa głosowa prowadzona przez Internet niczym nie różni się od rozmowy telefonicznej. Ważnym szczegółem jest to, że jest bezpłatna. W przypadku długich tarotowych seansów to bardzo ważny element. Ciągle zastanawianie się, ile będzie kosztowała następna minuta nie sprzyja koncentracji uwagi, która jest niezbędna podczas seansu. Nie zawsze jednak ilość słów przekłada się jakość, stąd wiele osób wybiera kontakt pisany z możliwością zajrzenia do archiwum komunikatora. Ostatecznie jednak wybór zależy od tego czy jesteśmy wzrokowcami, czy słuchowcami, w więc jak najlepiej zapamiętujemy informacje.

Wróżba przez SMS – y

Wymiana SMS jest również formą komunikacji. Jest to kanał zdecydowanie węższy zarówno z powodu objętości – pojemności wysyłanych treści jak również z powodu kosztów. Niestety muszę przyznać, że serwisy internetowe do perfekcji doprowadziły sposób oczekiwania na kolejny płatny sms od klienta i z trudem powstrzymuje się od zamieszczenia treści przykładowej rozmowy. Mimo wszystko wydaje się, że i ten sposób komunikacji może przynieść rozstrzygnięcie w ważnych sprawach, szczególnie w tych, w których nie ważne co zrobimy, ale istotne jest to abyśmy dokonali wyboru, zdecydowali się na krok do przodu wychodząc z paraliżującej stagnacji.

Problem losowania kart

Technika pracy z tarotem w której istotne jest losowanie kart przez pytającego to tylko jedna ze spekulacyjnych sposobów pracy i wyjaśnienie zasad działania tarota. Osobom zainteresowanym kulisami pracy z tarotem poświęcam artykuł „Kulisy Tarota”. W przypadku pracy online pytający podaje liczby z ustalonego przez tarocistę zakresu. Na podstawie podanych liczb karty losowane są z przygotowanej wcześniej talii.


Standardy i Etyka.

Kontakt on – line sprawia trudność w nawiązaniu kontraktu. Zanim pytający opowiem czego potrzebuje mija znaczący czas pracy. Ja osobiście rozwiązałem ten problem przygotowując scenariusze seansów. Pytający wybierając program wie, jakie pytanie (dziedziny życia) zostaną poruszone. W ten sposób od początku do końca wie za co płaci. Rozwiązuje to również problem pracy na czas gdyż istotna jest realizacja scenariusza i wynikających z niej odpowiedzi. Rozwiązuje to również obawę przez przerwaniem seansu z powodów technicznych. Ze scenariusza wynika co zostało zrobione, a do czego trzeba wrócić.


Łączenia kanałów

Praktykuje się również kontakt łączony. Tarotowe analizy dające dużo do myślenia i obszerne w treść rodzą obawę przed umknięciem najważniejszych informacji. Najczęściej wybierana forma tekstowa zawsze może być podparta rozmową głosową. Ambicją tarocisty jest być rozumianym i interesie prowadzącego jest aby pytający był zadowolony.

Artykuł wstawiony za zgodą autora
Piotr Horn – tarocista, nauczyciel tarota, muzykoterapeuta, założył i prowadzi Akademię Tarota oraz Centrum Tarota www.piotrhorn.pl . Prowadzi seanse indywidualne i online, specjalizuje się w Biznes Tarocie, Tarocie Karmicznym, Osobistym oraz Analizie Związków